Nyhetsarkiv

Aktivitetsplan 2015

Aktivitetsplan pr 23.02.15

Aktivitet

Dato / Sted

Miljøtrening Vågå / Otta

Annen hver Torsdag fra 29. jan.

Se info på heimeside / Facebook

Medlemsmøte

24.04.15 på Stryn Hotell kl 1900

Blodsportrening

23. april.

Sogndalutstilling + blodsportrening

22. -23. Mai

Samla Blodsporprøve

30. – 31. mai på Randsverk

Dombåsutstilling

13. – 14. Juni Dombås

Blodspor / ferskspor / Elgsporprøver

1. juni og fram til 1.11

Samla Bandhundprøve i samarbeid med GEHK

15. – 16. På Randsverk Randsverk

Aktivitetshelg Løshund / Bandhund

21.-23. August på Randsverk

Bandhund Prøver separat

1 juli – 30. november

Løshund prøver separat

1. oktober – 20. desember.

Dersom du har ønske om aktivitet så ta kontakt med en av oss i styre så prøver vi å få til dette.

Finn oss på Facebook